REGULAMIN STRONY PROMOCJE.ATD.PL

Informacje ogólne
Strona internetowa promocje.atd.pl prowadzona jest przez firmę ATD Komputery Sławomir Andrejczuk z siedzibą przy ulicy Upalnej 1A lok. 6 w Białymstoku, zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim w Białymstoku pod numerem 54910. Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. REGON: 050677726, NIP: 542-216-70-15

Złożenie zamówienia na stronie promocje.atd.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

W celu złożenia zamówienia należy umieścić wybrane usługi lub towary w koszyku i przejść kolejne etapy składania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia
Zamówienie na towary jest realizowane w maksymalnie 4 dni robocze od zaksięgowania wpłaty, chyba, że przedstawiona oferta Sprzedającego określa inne warunki realizacji zamówienia . Zamówienie na usługi jest realizowane w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż w dniu zaksięgowania wpłaty.

Koszty dostawy
Szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów Sprzedający zleca firmie spedycyjnej. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) wynosi 19,00 zł niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie itp.) Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

Sposób realizacji zamówienia
W momencie otrzymania zamówienia wysyłamy na wybrany e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Status zamówienia zmienia się wówczas na „realizowane".

Gwarancja i rękojmia
Towary
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Reklamacje rozpatrywane są przez naszych dostawców w terminie 14 dni roboczych jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać email na adres serwis@atd.pl z informacją zawierającą:

  • Pełną nazwę produktu
  • Numer faktury zakupu
  • Numer zamówienia
  • Opis uszkodzenia
Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny) oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu. Naprawiony towar jest wysłany do Klienta na koszt ATD Komputery.
2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
Usługi
Na wszystkie usługi Sprzedający udziela dwutygodniowej gwarancji, w ramach której Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag i reklamacji do zakresu realizowanych prac.

Zwroty towarów
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres: ATD Komputery, ul. Upalna 1A lok. 6, 15-668 Białystok.
Sprzedający w ciągu 2 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

Rezygnacja z usługi
Zamawiający ma prawo w okresie 10 dni od dnia zapłaty za zamówioną usługę do rezygnacji bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Jednakże z zastrzeżeniem, że zamówiona usługa nie została wcześniej wykonana dla Zamawiającego przez Sprzedającego. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy powiadomić Sprzedającego drogą mailową na adres serwis@atd.pl lub listem tradycyjnym lub osobiście w siedzibie Sprzedającego pod adresem ATD Komputery Sławomir Andrejczuk, ul. Upalna 1A lok. 6, 15-668 Białystok.
Sprzedający w ciągu 2 dni roboczych dokonuje weryfikacji zgłoszenia. Jeżeli zgłoszony zwrot spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sprzedający dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Ochrona danych osobowych
1. Udostępnienie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
3. Administratorem Danych Osobowych jest ATD Komputery Sławomir Andrejczuk, ul. Upalna 1A lok. 6, 15-668 Białystok.
4. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
5. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
6. W celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży dane klientów korzystających z dostawy towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej zostaną przekazane firmie kurierskiej.
7. W celu realizowania płatności dane będą udostępnianie firmie obsługującej płatności elektroniczne.

Pozostałe informacje
W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w formularzu zamówienia Sprzedający zaznacza sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o pytania w formie e-mail lub pytania w formie telefonicznej. W sytuacji gdy Sprzedający nie posiada zamówionego towaru, pracownicy niezwłocznie skontaktują się z zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji wraz z terminem możliwej realizacji zamówienia lub modyfikacji zamówienia za zgodą Klienta. Sprzedający ma prawo do zmian cen towarów, które ma w asortymencie, do wzbogacania oferty o nowe towary, do usuwania towarów oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sprzedający:
ATD Komputery Sławomir Andrejczuk
ul. Upalna 1A lok. 6, 15-668 Białystok
tel. 85 6546170
Sklep: biuro@atd.pl
tel. 85 6546170
Serwis: serwis@atd.pl
tel. 85 6546170

powrót